រដ្ឋទំនើបមួយត្រូវមានរដ្ឋបាលមានប្រសិទ្ធិភាព ដែលមានសមាសភាពមន្រ្តីរាជការមានសមត្ថភាព  
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ព័ត៌មានថ្មីៗ                   ផ្សេងៗទៀត ...
ពិធីបិទវគ្គប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ជូនដល់កម្មសិក្សាការីជាន់ខ្ពស់-មធ្យម ឆ្នាំ២០១៦ សិក្ខាកាមវគ្គថ្មី និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
​ពិធី​សំណេះ​សំណាល​បញ្ចប់​ការសិក្សា​សម្រាប់​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សារាជធានីភ្នំពេញ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
ឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា នាយក​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានទទួលជួប លោក Eric-Normand THIBAULT តំណាង​ការិយាល័យអង្គការអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនី (OIF)
ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
​​សន្និសីទ                   ផ្សេងៗទៀត ...
សន្និសីទស្តីពី៖ ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា វាគ្មិន ឯកឧត្តម សុខ ស៊ីផាន់ណា ទីប្រឹក្សានៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សន្និសីទស្តីពី៖ «ការអភិវឌ្ឍ​​វិស័យ​​ឧស្សាហកម្ម ​នៅ​លើ​ពិភពលោក និង​គោលនយោបាយ​ឧស្សាហកម្ម​​នៅ​កម្ពុជា» វាគ្មិន ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
សន្និសីទស្តីពី៖ ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម វាគ្មិន ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជា
ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ឯកសារ                   ផ្សេងៗទៀត ...
បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (ថ្ងៃទី ១៧ មករា ២០១៧) 239KB (Download)
កម្មវិធីជាតិកំណែទម្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ (ថ្ងៃទី ១៥ មករា ២០១៧) 6MB (Download)
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល (ថ្ងៃទី ១២ មករា ២០១៧) 717KB (Download)
  សេចក្តីជូនដំណឹង                   ផ្សេងៗទៀត ...
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រេច អនុញ្ញាតឲ្យបើកការបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ចំនួន ៦០នាក់ (ជំនាញរដ្ឋបាលទូទៅ ២០នាក់ ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២០នាក់ និងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ២០នាក់) នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល...
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជម្រាបដល់៖ កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់-មធ្យម ឆ្នាំ២០១៦, ២០១៧ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 178KB(JPG)
ពិធីបិទវគ្គប្រគល់វិញ្ញបនបត្រ និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 148KB(PDF)
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 444KB (PDF)

  កាលវិភាគ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដែលជាសាលាគោលខាងការបណ្តុះ បណ្តាលភ្នាក់ងារនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ ទទួលបន្ទុកមុខងារមួយយ៉ាងសំខាន់គឺជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល និងធ្វើវិក្រិត្យការមន្ត្រីរាជការ ដែលត្រូវបម្រើរដ្ឋបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋ និងត្រូវក្លាយទៅជាតួអង្គមិនលំអៀងនៃការប្រែប្រួល ជាអ្នកធានាពហុនិយម និងសន្តិភាពរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងជាសសរគោលនៃការធ្វើទំនើបកម្មរបស់ប្រទេស។