រដ្ឋទំនើបមួយត្រូវមានរដ្ឋបាលមានប្រសិទ្ធិភាព ដែលមានសមាសភាពមន្រ្តីរាជការមានសមត្ថភាព  
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ព័ត៌មានថ្មីៗ                   ផ្សេងៗទៀត ...
ពិធីបើក វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងបរិស្ថាន នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី "លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតនិងសន្និសីទ EROPA និងកិច្ចប្រជុំទ្វេរភាគីដទៃទៀត រវាងឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី និងគណប្រតិភូក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជាមួយនឹងភាគីកូរ៉េ និងអង្គការ OECD"
ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានរៀបចំ​ធ្វើបទ​បង្ហាញ​ស្តីពី «ការរៀបចំនិងការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា នាយកសាលាភូមិរដ្ឋបាល
ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
​​សន្និសីទ                   ផ្សេងៗទៀត ...
បាឋកថា «បទពិសោធន៍ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងអនុវត្តន៍ សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប» ឧទ្ទេសនាមដោយលោក ពឹង គិមឆេន នាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
បាឋកថារបស់លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ស្ដីពី "ការគ្រប់គ្រងបេតិកភ័ណ្ឌជាតិ"
ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
បាឋកថារបស់ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន ស្ដីពី​ «ស្ថានការណ៌ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយ​ការបរទេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា»
ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ឯកសារ                   ផ្សេងៗទៀត ...
បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 6MB (Download)
កម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 6MB (Download)
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 717KB (Download)
  សេចក្តីជូនដំណឹង                   ផ្សេងៗទៀត ...
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ការដាក់ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើកទី១០ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល តាម​អនឡាញ SMS.ERA.GOV.KH ... សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រេច អនុញ្ញាតឲ្យបើកការបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ចំនួន ៦០នាក់ (ជំនាញរដ្ឋបាលទូទៅ ២០នាក់ ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២០នាក់ និងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ២០នាក់) នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល...
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ចាប់ផ្តើមទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ត្រៀមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ... ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 51KB(JPG)
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការដាក់ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ លើកទី១០ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 114KB(JPG)
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 444KB (PDF)

  កាលវិភាគ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដែលជាសាលាគោលខាងការបណ្តុះ បណ្តាលភ្នាក់ងារនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ ទទួលបន្ទុកមុខងារមួយយ៉ាងសំខាន់គឺជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល និងធ្វើវិក្រិត្យការមន្ត្រីរាជការ ដែលត្រូវបម្រើរដ្ឋបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋ និងត្រូវក្លាយទៅជាតួអង្គមិនលំអៀងនៃការប្រែប្រួល ជាអ្នកធានាពហុនិយម និងសន្តិភាពរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងជាសសរគោលនៃការធ្វើទំនើបកម្មរបស់ប្រទេស។
ចូលប្រើប្រាស់ Email របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (សម្រាប់តែ Email: ...era.gov.kh)