រដ្ឋទំនើបមួយត្រូវមានរដ្ឋបាលមានប្រសិទ្ធិភាព ដែលមានសមាសភាពមន្រ្តីរាជការមានសមត្ថភាព  
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ព័ត៌មានថ្មីៗ                   ផ្សេងៗទៀត ...
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានរៀបចំ​ធ្វើបទ​បង្ហាញ​ស្តីពី «ការរៀបចំនិងការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា នាយកសាលាភូមិរដ្ឋបាល
ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
សារលិខិតអបអរសាទរ ការចុះបញ្ជី " តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក " ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ពិធីបិទវគ្គប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ ជូនដល់កម្មសិក្សាការីជាន់ខ្ពស់-មធ្យម ឆ្នាំ២០១៦ សិក្ខាកាមវគ្គថ្មី និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
​​សន្និសីទ                   ផ្សេងៗទៀត ...
សន្និសីទស្តីពី៖ ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា វាគ្មិន ឯកឧត្តម សុខ ស៊ីផាន់ណា ទីប្រឹក្សានៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សន្និសីទស្តីពី៖ «ការអភិវឌ្ឍ​​វិស័យ​​ឧស្សាហកម្ម ​នៅ​លើ​ពិភពលោក និង​គោលនយោបាយ​ឧស្សាហកម្ម​​នៅ​កម្ពុជា» វាគ្មិន ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
សន្និសីទស្តីពី៖ ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម វាគ្មិន ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជា
ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ឯកសារ                   ផ្សេងៗទៀត ...
បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 6MB (Download)
កម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 6MB (Download)
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 717KB (Download)
  សេចក្តីជូនដំណឹង                   ផ្សេងៗទៀត ...
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ ការដាក់ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​លើកទី១០ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល តាម​អនឡាញ SMS.ERA.GOV.KH ... សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រេច អនុញ្ញាតឲ្យបើកការបណ្តុះបណ្តាលសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ចំនួន ៦០នាក់ (ជំនាញរដ្ឋបាលទូទៅ ២០នាក់ ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២០នាក់ និងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ២០នាក់) នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល...
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ចាប់ផ្តើមទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ត្រៀមចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ... ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 51KB(JPG)
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការដាក់ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​​សិស្ស​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ លើកទី១០ ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ size: 114KB(JPG)
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 444KB (PDF)

  កាលវិភាគ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដែលជាសាលាគោលខាងការបណ្តុះ បណ្តាលភ្នាក់ងារនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ ទទួលបន្ទុកមុខងារមួយយ៉ាងសំខាន់គឺជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល និងធ្វើវិក្រិត្យការមន្ត្រីរាជការ ដែលត្រូវបម្រើរដ្ឋបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋ និងត្រូវក្លាយទៅជាតួអង្គមិនលំអៀងនៃការប្រែប្រួល ជាអ្នកធានាពហុនិយម និងសន្តិភាពរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងជាសសរគោលនៃការធ្វើទំនើបកម្មរបស់ប្រទេស។