សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សហការជាមួយ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ សហព័ន្ធស្ត្រីដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោក (WFWP) មកពីប្រទេសជប៉ុន បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាព ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
(រាជធានីភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៩រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សហការជាមួយ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ សហព័ន្ធស្ត្រីដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោក (WFWP) មកពីប្រទេសជប៉ុន បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាព ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ សិស្សមន្ត្រីក្រមការ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។