ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន​ អាគារលេខ​ ១៧
ផ្លូវ​ឧកញ៉ា​ ញឹក​ ជូឡុង ​(ផ្លូវលេខ ៤៦៦)​
ខ័ណ្ឌ​ចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​
ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

ទូរស័ព្វ: (+៨៥៥) ០២៣ ៦២២ ២២៦៦
ទូរសារ: (+៨៥៥) ០២៣ ៦២២ ២២៦៦

អ៊ីម៉ែល : era.rsa@gmail.com
គេហទំព័រ(Website): era.gov.kh
ហ្វេសប៊ុក(Facebook): facebook.com/RsaCambodia

    ម៉ោងធ្វើការ៖
  •     ពេលព្រឹក៖ ម៉ោង ៧-០០ ដល់ ម៉ោង ១២-០០
  •     ពេលល្ងាច៖ ម៉ោង ១៣-០០នាទី ដល់ ម៉ោង ១៧-៣០នាទីផែនទី